Als lid van een taxatiecommissie komen we het vaak tegen; Nabestaanden van een overleden postzegelverzamelaar, of postzegelverzamelaars die stoppen met hun hobby, nemen contact op met het verzoek voor een gratis taxatie. En uiteraard doen we dat. Of wij als taxateurs een oordeel willen veilen en een waardebepaling kunnen doen van hun verzameling.

Aantrekkelijk in iedere verzameling: de eerste postzegel ter wereld

Uit het telefoongesprek valt dan op te maken dat het gaat om een indrukwekkende verzameling. Via de mail of telefonisch wordt er een afspraak ingeschoten. Als eenmaal het moment suprême daar is en we de verzameling onder ogen krijgen, valt de inschatting van de verzamelaar vaak tegen. Emotionele waarde, valse beloftes in het verleden en net niet de juiste kwaliteit dragen bij de teleurstelling wanneer we de taxatie doen.

Aan ons dan de taak om helder uit te leggen wat er ten grondslag ligt aan de getaxeerde waarde en waarom de verzameling toch doorgaans veel minder waard is dan dat men verwachtte / hoopte.

Tegenvallende taxaties; vaker wel dan niet