Zeker, echter is het wel belangrijk om het volgende te weten. Het meeste geld krijgt u als we het via ons netwerk uw verkoop bemiddelen. Dit kost echter vaak veel tijd. Wilt u het snel van de hand, kunnen we altijd bieden, maar tegen een lagere prijs dan ons netwerk zou kunnen.

Indien we een taxatie doen is de aangegeven waarde gebaseerd op eindprijs. Indien u wenst dat we het inkopen, wat vaak gedaan wordt, kopen we in op min 10% en max 50% van de taxatiewaarde. Het verschil hangt af van de spreiding van de waarde. Wanneer alle waarde in één product zit bieden we minder dan bij een gespreide waarde. Dit komt omdat we dan sneller met een overschot zitten die we niet makkelijk kunnen doorverkopen.

Category: Taxaties

De Vetten & Govers Taxaties hebben een groot netwerk door heel Nederland. Dit betekent dat we ook goede verstandshoudingen hebben met diverse veilinghuizen. Hierdoor kunnen wij, afhankelijk van de in te brengen verzameling, namens u bemiddelen met veilinghuizen om minder “verkoperscommissie” af te moeten staan. Dit is een van de verdienmodellen van een veilinghuis. Daarnaast kennen ze ook ‘opgeld’.

  1. Opgeld; geld dat men boven de waarde van een muntsoort betaalt. Bijv. met dit bedrag wordt de koopprijs verhoogd ter compensatie van de veilingmeester.
  2. Verkopercommissie; de verkoper moet een percentage van de opbrengst afstaan.
Voorbeeld van online opgeld bij het Haagsche Venduehuis

Bewaren

Category: Veiling

Veilingwaardig houdt in dat de verzameling die u heeft dusdanige waarde heeft dat het voor een veilinghuis interessant is om hem in te nemen.

De Vetten & Govers Taxaties is al vele jaren actief als een erkend taxatie bureau. Om uw verzameling te verzekeren van een goede opbrengst, raden we u aan een taxatierapport op te laten stellen. De Vetten & Govers vervaardigt taxatie rapporten ten behoeve van successie en dagwaarde. Mocht u interesse hebben artikelen ter veiling te brengen, dan kunt u dit via ons contactformulier aangeven. De taxateur zal via de foto’s bekijken of contact op nemen om een afspraak aan huis te maken. Deze rapporten zijn echter niet taxaties geldig voor officiële doeleinden, w.o. nalatenschappen of de verzekering.

 

Category: Veiling

De Vetten & Govers koopt soms collecties. We geven wel eerst de taxatie en leggen uit hoe u het meeste geld voor uw waar kan krijgen. Dit is om de betrouwbaarheid van onze diensten te waarborgen. Het taxeren en inkopen zijn twee diensten die elkaar bijten.

Het inbrengen van een veilinghuis kan interessant zijn. Houdt wel rekening met de percentage die afgedragen moet worden. Afhankelijk van het veilinghuis dient er een percentage van het opgeleverde bedrag te worden afgestaan. Hier hebben wij echter een oplossing voor, namelijk veilinghuis bemiddeling.

In ons landelijke netwerk hebben hebben we specialisten op de gebieden van postzegels, munten en papiergeld. We hebben ook op vele andere gebieden experts, maar hiervoor dient u even contact op te nemen. Helaas is het niet ongehoord dat handelaren en veilinghuizen uit onwetendheid of uit eigen belang een prijs geven die niet de daadwerkelijk waard weergeeft. Vraag altijd een gratis en vrijblijvende taxatie aan. Vragen? Bel of e-mail ons gerust voor meer informatie!

Category: Taxaties

Load More