Waarde van postzegelsverzameling

Nominale waarde van 1 Pence

Er zijn diverse waarden die gehanteerd kunnen worden wanneer er over waarde van een postzegel gesproken wordt. Allereerst is daar de gebruikswaarde, ook wel bekend onder de frankeerwaarde of nominale waarde. De gebruikswaarde is de waarde die de postzegel vermeld.

Oude zegels op een (echt gelopen) brief zijn vaak waardevoller dan de zegel los
vertegenwoordigd. Dus oude gebruikte zegels zijn vaak waardevoller dan de gebruikswaarde. Op diverse speciale postzegel-uitgiften staat naast de gebruiks- of frankeerwaarde ook een toeslag vermeld. Deze toeslag maakt geen deel uit van de gebruiks- of frankeerwaarde, maar betreft een toeslag ten behoeve van een goed doel of ten behoeve van een bepaalde instantie. U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de toeslag op Zomer- en Kinderzegels.

De verzamelwaarde is de waarde die een postzegel of meerdere zegels voor de verzamelaar heeft als verzamelobject. Deze waarde varieert en is hangt veel af van de verzamelaar en de financiële middelen die hij/zij heeft bestemd voor de aanschaf.

De derde waarde die we onderscheiden is de cataloguswaarde. Dit is een soort adviesprijs.Dit is tevens de waarde die in grote mate bepaald wordt de postzegelhandelaren. Dit is doorgaans de reden dat de cataloguswaarden van postzegels aan de hoge kant zijn. Voor een postzegelhandel in het zichzelf in de vingers snijden om postzegels laag te prijzen, daar ze dan meer opleveren. Ook accepteren postzegelverzamelaars zich de prijs, waardoor hogere prijzen “geaccepteerd” zijn.

Exemplaren met brede randen van ongetande zegels zijn meer waard dan kort afgeknipte postzegels

Tot slot de marktwaarde van een postzegel. In de meeste gevallen een stuk lager dan de cataloguswaarde. Dit wordt veelal veroorzaakt door de werking van vraag- en aanbod. Hoe geringer het aanbod des te hoger zal de prijs zijn. Dit wordt onder andere veroorzaakt de oplage van de zegel. Ook de misdrukken en verkeerd geknipte zegels zorgen voor waardeschommelingen.

Een ander voorbeeld is de marktwerking op specifieke reeksen. Zo zijn gestempelde vooroorlogse zegels van Duitsland, liefst met leesbare datum, zijn veel meer waard dan ongebruikte exemplaren. Lelijk gestempelde zegels zijn echter weer minder waard.

Wat beïnvloedt de waarde van een postzegel nog meer?

Naast het aspect van vraag en aanbod kunnen de volgende aspecten van belang zijn voor de waardebepaling, zoals:

  • de staat waarin de postzegel verkeert,
  • kwaliteit,
  • gebruikt of ongebruikt,
  • zeldzaamheid,
  • periode van uitgifte,
  • interesse van verzamelaars.

Waarde van muntensverzameling laten vaststellen?

Heeft u een muntenverzameling? Ook hiervan kunt u de waarde van laten vaststellen.

Waarde van postzegelsverzameling laten vaststellen?

Dat kan! Via ons contactformulier kunt u contact opnemen en een afspraak inplannen. Dan taxeren we geheel vrijblijvend voor u uw verzameling.

Bewaren